Isnin, 16 Julai 2012

langkah-Langkah pengajaran mengikut model “ASSURE”.


Soalan:
Sediakan langkah-langkah pengajaran mengikut model “ASSURE”.

      I.        Model Reka bentuk pengajaran ASSURE
A- Analyse learner (analisis pelajar)- (1) Ciri umum; umur, tahap, latar belakang sosioekonomi (2) kopetensi khusus pringkat masuk; kemahiran sedia ada (3) Stail Pembelajaran ; sama ada auditori, visual, atau kinestatik

S- State Objective (nyatakan obj)- (1) tahap minimum sepatutnya dipelajari murid dpd P&P (2) fokus kpd pengetahuan, kemahiran  dan sikap yg baru utk dipelajari.

S- Select Method, media & materials (kaedah, media, bahan)- Kaedah; simulasi, demostrasi, latihan tubi. Media; kreteria- (1)sepadan dgn kuri (2) maklumat tpt/tkini (3) bahasa jelas (4) tarik minat/cetus motivasi (5)galak plibatan pel (6)kualiti teknikal  (7) terbukti keberkesanan (8) ada panduan guna. Rek bentuk Bahan; ambil kira; (1) objektif (2) pelajar (3) kos (4) kepakaran teknikal (5)peralatan (6)fasiliti (7)masa
.
U- Utilise Media & materials (guna media, bahan); langkah (1)prebiu bhn (2) sediakan bhn (3) sediakn psekitarn (4)sedikn plajar (5)sed pengalaman pembelajaran.

R-Require Learner Participation (dorong penglbtn pel); latihan, kuiz, projek

E-Evaluate and revise (nilai dan semak)- (1)nilai pencapaian pel (2)pembelajaran yd terhasil (3)media/kaedah (4)penggunaan guru (5) penggunaan murid.


    II.        Langkah-Langkah Pengajaran
Matapelajaran          : Pendidikan Kesihatan
Tahun                                    : 4 Bijak
Tajuk                         : Penyakit Berjangkit

1.    Analyze Learner (Analisis Pelajar)
·         Pelajar terdiri daripada 20 orang pelajar di mana 16 orang pelajar adalah lelaki manakala selebihnya perempuan. Kesemua pelajar tinggal di kawasan pedalaman dan tinggal di asrama. Kesemua pelajar ini juga berasal daripada keluarga miskin dan mereka berumur dalam lingkungan 9 – 10 tahun.
·         80% pelajar tidak mengetahui apa yang dikatakan dengan penyakit berjangkit dan mereka hanya mengetahui nama penyakit yang mereka hidapi sahaja.
·         Stail pembelajaran pelajar-pelajar ini rata-ratanya adalah kinestatik di mana mereka suka bergerak-gerak dan menganggu rakan-rakannya.

2.    State Objective (Nyatakan Objektif)
·         Pelajar dapat menamakan sekurang-kurangnya 3 jenis penyakit berjangkit dan cara penyakit boleh merebak. Selain itu, pelajar mengamalkan sikap bantú-membantu apabila dalam perbincangan.

3.    Select Method, Media and Materials (Nyatakan Kaedah, Media dan Bahan)
·         Kaedah = Perbincangan
·         Media = Papan tulis, “marker pen”, LCD Projector, Laptop, Persembahan Powerpoint.
·         Bahan = Lembaran kerja (silang kata).

4.    Utilize Media and Materials (Guna Media dan Bahan)
·         Guru akan bersoal jawab bersama murid-murid mengenai penyakit berjangkit. Pertama, guru bertanya kepada murid-murid yang pernah sakit jenis penyakit yang mereka hadapi masa itu. Kemudian ,guru akan mencatatkan semua penyakit yang dinyatakan oleh murid-muridnya di papan tulis. Murid-murid juga  ditanya mengapa mereka mudah menghidap penyakit. Pada masa yang sama guru akan sentiasa membimbing murid-murid dalam menjawab soalan. Selepas perbincangan, guru akan mengedarkan lembaran kerja berbentuk silang kata kepada murid-murid bagi mengukuhkan lagi pengetahuan mereka. murid diberi tempoh masa tertentu dalam menyiapkan lembaran kerja tersebut.

5.    Require Learner Participation (Dorong Penglibatan Pelajar)
·         Selepas menyiapkan tugasan yang diberikan, murid-murid secara individu akan bertukar-tukar kertas dan akan menyemak lembaran kerja rakan-rakannya yang lain. Murid-murid akan dibimbing oleh guru dalam proses menyemak kertas tersebut. Selepas selesai menyemak, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan guru akan mengadakan kuiz kepada mereka. kuiz adalah berdasarkan apa yang mereka telah pelajari sebelum itu berkaitan penyakit berjangkit. Kumpulan yang memungut markah tertinggi dalam kuiz akan mendapat hadiah misteri daripada guru.

6.    Evaluate and Revise (Nilai dan Semak)
·         Penilaian adalah berdasarkan kepada lembaran kerja yang diberikan oleh guru dan berdasarkan kuiz yang dijalankan. Setiap murid juga akan disoal secara inidividu dalam proses perbincangan semasa P&P. Murid dianggap menguasai apabila berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan dengan baik. 
·         Sekiranya masih terdapat murid yang dikenalpasti tidak dapat mengikuti P&P, guru akan mengenalpasti punca masalah murid sebelum memberikan pemulihan. 

Tiada ulasan: