Sabtu, 4 Mei 2013

RPH Tahun 3B Minggu 2 Waktu 2 (Menggolek Bola)


KSSR
  
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI [KSSR]

Tarikh              :           12 April 2013 (Jumaat)
Masa                :          0810 – 0840
Tempat            :          Gelanggang SK Abang Haji Matahir, Sarikei
Tahun(Kelas)   :           3B
Bilangan Murid:           23 orang (11 lelaki, 12 perempuan)
Fokus Pembelajaran : Berkebolehan menggolek bola pada satu jarak dengan lakuan yang betul.
Tajuk                :   Menggolek bola.
Standard Pembelajaran : 1.4.2, 2.3.2 & 5.2.1
Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat:       
Psikomotor :    i.  menggolek bola arah hadapan secara berpasangan sejauh 5 meter sebanyak 8 daripada 10 percubaan dengan teknik yang betul.
ii. menggolek bola arah hadapan secara berkumpulan sejauh 5 meter dengan teknik yang betul.

            Kognitif :          i.   mengenalpasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan menggunakan bola. 
                                  
Afektif:            i.   melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti latih tubi dan permainan kecil.

Kemahiran Berfikir: Menganalogi (membuat simulasi)   
Pengalaman sedia ada:  Murid-murid pernah menggolek bola pada pengajaran lepas (10 April 2013)
Penerapan nilai    :          Bekerjasama
Penggabungjalinan:   Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

BSPP   :   Bola getah (12), sketel (5)

EMK: Kreativiti

BAHAGIAN
/MASA
AKTIVITI
BUTIR MENGAJAR/
FOKUS P&P
ORGANISASI
ALATAN/
CATATAN
Memanaskan
Badan
(4 minit)
1.         Latihan bebas menggunakan bola getah2.       Regangan dinamik


1.         Berpasangan ambil sebiji bola.
2.       Lambung bola bersama pasangan.
-         Lakukan sebanyak 5 ulangan.
3.       Golek bola bersama pasangan.
-         Murid A golek bola ke arah hadapan.
-         Murid B kejar bola yang digolek oleh pasangan mereka.
-         Pastikan semasa mengejar bola, lihat rakan lain dan elakkan daripada berlanggar.
-         Lakukan sebanyak 3 ulangan.
                                              
Lakukan regangan dengan kiraan 8:
1.         Gerakkan kepala ke kiri dan kanan.
2.       Gerakkan kepala ke atas dan bawah.
3.       Gerakkan bahu ke atas dan bawah.
4.       Gerakkan bahagian tangan ikut putaran jam dan lawan jam.
5.       Bongkokkan badan ke hadapan dan gerakkan badan ke kiri dan kanan.
6.       Buka kaki seluas bahu dan cuba sentuh hujung kaki kiri dan kanan.
7.       Lari anak setempat dan dengan arahan guru, lari pecut setempat.
   
Berpasangan dalam satu barisan lurus
 

  M         M         M        M      M      M

  M         M         M        M      M      M

 


                          G 


          M  M  M  M  M  M
   M                                   M
M                                          M

                     G
 
Semasa regangan dinamikPetunjuk:
G   = Guru
M  = Murid                     

Bola getah (12)
Perkembangan
(12 minit)

Perkembangan 1
Mari menggolek 3 meter
(4 minit)


Perkembangan 2
Mari Menggolek 5 meter
(8 minit)

1.         Pengenalan isi pelajaran


2.       Demonstrasi

3.       Latih tubi4.       Demonstrasi
5.       Latih tubi

·         Memperkenalkan tajuk pelajaran pada hari ini ialah menggolek bola.

·         Berpasangan, golek bola ke arah hadapan atau ke arah rakan.
·         Semasa menggolek, lihat rakan atau pasangan dahulu.
·         Selepas melihat kedudukan rakan, kemudian golek bola ke hadapan rakan.
·         Lutut dibengkokkan sebelum bola menyentuh lantai.
·         Pastikan tangan diluruskan semasa menggolek bola.


·         Berpasangan lakukan seperti demonstrasi guru.
·         Jarakkan antara pasangan sejauh 3 meter.
·         Pastikan kaki dibengkokkan dan tangan diluruskan sebelum menggolek bola di lantai.
·         Pastikan lihat kedudukan rakan sebelum mula menggolek.
·         Lakukan sebanyak 10 ulangan.


·         Berpasangan, golek bola ke arah hadapan atau ke arah rakan.
·         Semasa menggolek, lihat rakan atau pasangan dahulu.
·         Selepas melihat kedudukan rakan, kemudian golek bola ke hadapan rakan.
·         Lutut dibengkokkan sebelum bola menyentuh lantai.
·         Pastikan tangan diluruskan semasa menggolek bola.


·         Berpasangan lakukan seperti demonstrasi guru.
·         Jarakkan antara pasangan sejauh 5 meter.
·         Pastikan kaki dibengkokkan dan tangan diluruskan sebelum menggolek bola di lantai.
·         Pastikan lihat kedudukan rakan sebelum mula menggolek.
·         Lakukan sebanyak 10 ulangan.


Variasi:
·         Golek ke arah kanan dan kiri dan pasangan tangak bola yang digolek.M  M  M  M  M  M  M  M  M


G                 3 meter


M  M  M  M  M  M  M  M  M
 


                         
 
Menggolek berpasangan 
M  M  M  M  M  M  M  M  M


G                 5 meter


M  M  M  M  M  M  M  M  M
 


                         
 
Bola getah (12)Bola getah (12), sketel (4)
Bola getah (12), sketel (4)

Kemuncak
(10 minit)
Permainan kecil

“Golek berganti-ganti”
·         Buat 5 kumpulan kecil.
·         Buat satu barisan lurus dan pegang bahu rakan dalam kumpulan masing-masing.
·         Mula di garisan permulaan yang disediakan.
·         A1 akan berlari kea rah sketel, kemudian golek bola ke arah A2.
·         Ulang sehingga  tamat. Murid terakhir akan golek bola sehingga garisan permulaan tadi untuk menamatkan permainan.

·         Tepukan diberikan kepada kumpulan juara.
·         Kumpulan terakhir didenda untuk menyimpan alatan ke stor sukan.


 
Petunjuk:
G = Guru
M = Murid

Bola getah (5), sketel (5)

Penutup
(4 minit)
1. Menyejukkan Badan

2. Rumusan Pelajaran
2.1  Rumusan kognitif &
      Psikomotor
2.2  Rumusan Afektif
-   Penerapan Nilai
-   Pujian / Teguran

  


3. Kerja Susulan
  

1.         Gerakkan badan ke kiri dan ke kanan berulang kali.
2.       Berpasangan, tepuk otot-otot rakan perlahan-lahan.
3.       Tarik nafas tiga kali perlahan dan hembus panjang yang terakhir.
·         Semasa menggolek, pastikan lutut dibengkokkan dan tangan diluruskan.
·         Lihat arah atau kedudukan rakan sebelum menggolek.
·         Koordinasi mata dan tangan yang baik akan memberikan hasil yang baik contohnya bola yang digolek tepat ke arah sasaran.


·         Kita perlu bekerjasama semasa melakukan aktiviti.
·         Faktor kejayaan dan kegagalan adalah berpunca daripada semangat berpasukan.

·         Boleh lakukan aktiviti menggolek bersama rakan-rakan sebagai aktiviti riadah.


          M  M  M  M  M  M
   M                                   M
M                                          M

                     G
 
 
Petunjuk:
G = Guru
M = Murid
CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Bil.

KOMEN/CATATAN


SEMAKAN OLEH

1.____________________________________
(                                                                  )


Guru Pembimbing

Tarikh: ____________________________2.

____________________________________
(                                                                  )


Guru Besar


Tarikh: ____________________________


3.
_____________________________
(                                                                  )


Pensyarah Penyelia

Tarikh: ____________________________
BORANG CATATAN REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ISU / PERKARA
YANG DIBERI
BUKTI / ANALISIS / PENJELASAN
CADANGAN TINDAKAN SUSULAN
(PENCEGAHAN / PENAMBAHBAIKAN)

KEKUATAN /
KELEBIHAN

KELEMAHAN / KEKURANGANText Box: Disemak oleh Guru Pembimbing

Tandatangan :
Nama :                               Tarikh:
Text Box: Disemak oleh Pensyarah Penyelia

Tandatangan :
Nama :                               Tarikh:

Tiada ulasan: